Giới thiệu chung

slide-2.jpg
  • Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Phong Phú Quý (PPQ) chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nguyên liệu phục vụ cho ngành phân bón.

  • Sản phẩm của chúng tôi được kiểm định tiêu chuẩn về hàm lượng cũng như thành phần hóa lý thông qua quá trình kiểm tra chặt chẽ và thường xuyên.

  • Được thành lập từ tháng 3/2012 với 4 thành viên góp vốn, đến nay đã có gần 100 cán bộ công nhân viên được đào tạo chuyên sâu từ Nhật Bản – Hàn Quốc – Hoa Kỳ.

  • Với đội ngũ trẻ, năng động, sáng tạo chiếm 60% trong cơ cấu cialis generique tổ chức hoạt động đã đóng góp cho sự phát triển không ngừng lớn mạnh của công ty PPQ.

  • Phương châm hoạt động của chúng tôi bao gồm 3 chữa “Tín – Danh – Lợi” là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của công ty.