Mục tiêu

slider_2.jpg

2012 – 2020

  • Tập trung hướng đến việc xây dựng tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao có đủ “Tâm – Đức – Tài”.

  • Xây dựng mô hình quản lý sản xuất kinh doanh theo quy chuẩn ISO.

  • Xây dựng thưng hiệu uy tín được đối tác và khách hàng tin dùng tại thị trường Việt Nam.

2020 – 2025

  • Trở thành đối tác liên kết và hội nhập toàn cầu.