Tầm nhìn và sứ mệnh

slider_2.jpg

Tầm nhìn 

PPQ muốn trở thành nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ an toàn cho con người thân thiện với môi trường.

 Sứ mệnh 

  • PPQ trở thành đối tác công nghệ xanh được khách hàng tin dùng tại thị trường Việt Nam.

  • Chúng tôi cung cấp nguyên liệu xanh, công nghệ xanh, dịch vụ xanh, hành động xanh vì một thế giới xanh.

  • Chúng tôi tư vấn cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp bằng chính sự nỗ lực và không ngừng sáng tạo của mỗi thành viên trong công ty.