• Bột cao lanh xám mã sản phẩm (CX) dùng trong phân bón vi sinh, hữu cơ sinh hoc, tổng hợp.
  • Quy cách đóng gói 40kg/bao.
  • Giao hàng tại kho hoặc vận chuyển đến kho bên mua.
  • Giá: Thỏa thuận