Than bùn

  • Than bùn thô mã sản phẩm (TB 01) dùng trong phân bón vi sinh, hữu cơ sinh hoc, tổng hợp.

than-bun-tho-5
  • Quy cách đóng gói : hàng xá hoặc bao

  • Giao hàng tại kho hoặc vận chuyển đến kho bên mua.

  • Giá: Thỏa thuận.

  • Than bùn xay mã sản phẩm (TB 02) dùng trong phân bón vi sinh, hữu cơ sinh hoc, tổng hợp.

tb-55
  • Quy cách đóng gói : hàng xá hoặc bao

  • Giao hàng tại kho hoặc vận chuyển đến kho bên mua.

  • Giá: Thỏa thuận.