Bột cao lanh

CT02

Bột cao lanh trắng mịn loại II mã sản phẩm (CT02) dùng trong phân bón vi sinh, hữu cơ sinh hoc, tổng hợp. Quy cách đóng gói 40kg/bao. Giao hàng tại kho hoặc vận chuyển đến kho bên mua. Giá: Thỏa thuận

read more
CT01

Bột cao lanh trắng mịn loại I mã sản phẩm (CT01) dùng trong phân bón vi sinh, hữu cơ sinh hoc, tổng hợp Quy cách đóng gói 40kg/bao Giao hàng tại kho hoặc vận chuyển đến kho bên mua. Giá: Thỏa thuận

read more
CTM

Bột cao lanh trắng mịn thường mã sản phẩm (CTM) dùng trong phân bón vi sinh, hữu cơ sinh hoc, tổng hợp. Quy cách đóng gói 40kg/bao Giao hàng tại kho hoặc vận chuyển đến kho bên mua. Giá: Thỏa thuận

read more
CTS

Bột cao lanh trắng siêu mịn mã sản phẩm (CTS) dùng trong phân bón vi sinh, hữu cơ sinh hoc, tổng hợp. Quy cách đóng gói 40kg/bao. Giao hàng tại kho hoặc vận chuyển đến kho bên mua. Giá: Thỏa thuận

read more
CX

Bột cao lanh xám mã sản phẩm (CX) dùng trong phân bón vi sinh, hữu cơ sinh hoc, tổng hợp. Quy cách đóng gói 40kg/bao. Giao hàng tại kho hoặc vận chuyển đến kho bên mua. Giá: Thỏa thuận

read more